Porty

Conductix-Wampfler offers several System for the Energy & Data Transmission for Port industry

Od zarania dziejów porty handlowe odgrywały istotną rolę w rozwoju gospodarek i krajów. Import i eksport wielu typów towarów odbywał się za pośrednictwem sieci niezliczonych urządzeń portowych rozsianych po całym świecie, począwszy od małych portów rzecznych, aż po wyspecjalizowane porty morskie, które obsługiwały materiały masowe, ładunki drobnicowe, statki specjalistyczne, statki typu ro-ro (roll-on/roll-off) lub kontenerowce. Zależnie od typu towarów obsługiwanych w danym porcie, dedykowane maszyny do transportu materiałów, takie jak: suwnice, ładowarki i urządzenia wyładowcze umożliwiały skuteczne zarządzanie logistyką operacji portowych. Takie urządzenia często pracują na okrągło (24h/dobę), co oznacza, że muszą być absolutnie niezawodne i gwarantować działanie nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach. Wzrost handlu na skalę globalną przełożył się na jeszcze większe zapotrzebowanie na szybsze, bardziej niezawodne i lepsze podzespoły do maszyn portowych. Kluczową rolę w zagwarantowaniu bezpiecznych, niezawodnych i skutecznych operacji portowych odgrywają systemy do przesyłu energii elektrycznej i danych. Zwiększone wymagania związane z „ekologicznym” charakterem portów oraz urządzeń transportowych przyjaznych dla środowiska powodują, że operatorzy będą nadal działać w kierunku przekształcania silników spalinowych na napędy elektryczne. Coraz większa liczba portów stosuje ponadto systemy do przekazywania mocy z lądu na potrzeby jednostek stojących w porcie, aby jeszcze bardziej zredukować szkodliwe emisje.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez dekady w pracy dla przemysłu portowego Conductix-Wampfler ma możliwość oferowania indywidualnych rozwiązań na potrzeby żurawi portowych oraz maszyn i urządzeń do transportu materiałów. Conductix-Wampfler oferuje rozbudowaną sieć centrów sprzedaży i projektowania, które są zawsze blisko naszych klientów. Dysponujemy gotowymi rozwiązaniami oraz sprawdzonym zespołem do obsługi posprzedażowej i serwisowej, który wspiera naszych klientów w ich działalności globalnej.

Bębny z napędem silnikowym – to niezawodne i praktyczne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie kabli obsługującymi długie trasy przemieszczania się suwnic i urządzeń ładujących/rozładowujących statki. Dostarczamy wykonywane na zamówienie bębny kablowe ze sprzęgłami magnetycznymi lub sterownikami o zmiennej częstotliwości. Bębny ze wspomaganiem wykorzystuje się do przekształcania konwencjonalnych mobilnych dźwigów portowych napędzanych silnikami wysokoprężnymi (MHC) na napęd elektryczny lub jako bardziej wyspecjalizowane rozwiązanie, bazujące na dostarczaniu energii elektrycznej E-Shore, która polega na łączeniu statków z nabrzeżnym źródłem mocy, dzięki czemu statki mogą stać z wyłączonymi silnikami.

Systemy wózków kablowych – są to systemy wózków z i bez napędu silnikowego, które służą do prowadzenia kabli obsługującymi ruch poprzeczny suwnic – to rozwiązanie konwencjonalne, ale absolutnie niezawodne i wytrzymałe.

Szyny prądowe – to wydajne źródło energii elektrycznej dostosowane w ruchu poprzecznym suwnic – dodatkowo instalowane są także szyny do zwielokrotnionego przesyłu danych. Szynoprzewody można również instalować pod nabrzeżem, aby przesyłały średnie napięcie w zakresie od 5 kV do 13,8 kV, do obsługi długich tras przemieszczania suwnic.

Prowadniki kablowe – do zarządzania wieloma kablami zasilającymi i sterującymi wykorzystywanymi w ruchu poprzecznym suwnic.

Pierścienie ślizgowe i nadajniki światłowodowe – dostarczają energię elektryczną w sposób bezprzerwowy oraz przesyłają dane do wszystkich maszyn obrotowych, w tym do dźwigów portowych i bębnów kablowych.
 
Systemy zabezpieczania kabli – systemy pokryw do rowów kablowych i system Trenchguard lub najnowszy system CoverZIP gwarantują bezpieczną obsługę kabli oraz ich ochronę.

Bębny kablowe z napędem sprężynowym – służą do dostarczana zasilania przenośnego na potrzeby obszarów konserwacji.

Suwnica kontenerowa RMG – Bęben kablowy ze wspomaganiem „Sprinter”

Wymagania techniczne: Zasilanie główne do suwnicy kontenerowej (bęben kablowy ze wspomaganiem), zasilanie do wózka suwnicy [system wózków kablowych do dwuteowników]
Operator:
Ruskon [Mosagronauchpribo]

więcej informacji

Suwnica kontenerowa E-RTGTM

Wymagania techniczne: Elektryfikacja 24 bloków kontenerowych z suwnicą kontenerową typu RTG [E-RTGTM]
Operator: Terminal kontenerowy Yingkhou

więcej informacji

Przesył energii elektrycznej i danych do suwnicy kontenerowej typu STS (wózek główny z napędem liny stalowej)

Zastosowanie: Przesył energii elektrycznej i danych do suwnicy kontenerowej typu STS (wózek główny z napędem liny stalowej)
Operator: Terminal portowy YICT (Shenzen, Chiny)

więcej informacji