Obsługa kontenerów

RMG Container Cranes are moving containers in a container block at a container terminal

Większość towarów w handlu międzynarodowym jest wysyłana w standardowych kontenerach. Do nieprzerwanej (całodobowej i całorocznej) obsługi ogromnych ilości towarów wysyłanych za pośrednictwem morskich, rzecznych, kolejowych i drogowych terminali kontenerowych potrzebne są niezawodne i wydajne urządzenia do obsługi kontenerów zasilane prądem elektrycznym, które będą działać skutecznie w bardzo wymagających środowiskach pracy. Systemy do przesyłu energii elektrycznej i danych odgrywają kluczową rolę w zasilaniu suwnic nabrzeżnych, szynowych suwnic bramowych (RMG) oraz suwnic bramowych z kołami gumowymi (RTG). Duże kontenerowce wymagają zastosowania większych, szybszych i bardziej niezawodnych suwnic kontenerowych, które w jeszcze większym zakresie bazują na najnowszych podzespołach elektrycznych. Zautomatyzowane porty przyszłości będą wymagać nowych typów urządzeń do obsługi kontenerów i nowych metod przesyłu energii elektrycznej i danych. Pracujące w portach urządzenia do obsługi kontenerów przechodzą z silników spalinowych na napędy elektryczne, aby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych i poziom zanieczyszczenia powietrza.

Conductix-Wampfler posiada kilkadziesiąt lat doświadczenia i wiedzę techniczną z dziedziny przemysłu obsługi kontenerów. Dzięki temu możemy zaoferować niezawodne, praktyczne i zindywidualizowane rozwiązania elektryczne na potrzeby suwnic i innych typów maszyn portowych. Nasza globalna sieć punktów sprzedaży i biur projektowych oraz sprawdzone zespoły do obsługi posprzedażowej i serwisowania stanowią wsparcie dla naszych klientów i prowadzonych przez nich działań w skali ogólnoświatowej.   Oferujemy:

Bębny kablowe z napędem silnikowym – wykonywane na indywidualne zamówienie, wyposażone w sprzęgła magnetyczne lub napędy ze sterowaniem o zmiennej częstotliwości do zarządzania kablami przesyłającymi energię elektryczną i dane, obsługujących pracę długodystansowych suwnic kontenerowych STS i żurawi RMG. Ciągły przesył energii elektrycznej i danych jest gwarantowany poprzez zastosowanie specjalnych zespołów pierścieni ślizgowych i nadajników światłowodowych. Bębny kablowe ze wspomaganiem obsługują kable sterujące ruchem pionowym rozkładarek o dużej prędkości i stanowią jednorodne rozwiązanie umożliwiające przekształcenie suwnic RTG z silnikami spalinowymi na suwnice typu E-RTG.

Systemy wózków kablowych – wytrzymałe i niezawodne, ze wspomaganiem lub bez, umożliwiają zarządzanie zasilaniem kabli sterujących ruchem poprzecznym oraz przesyłem danych w suwnicach kontenerowych.

Prowadniki kablowe – mogą także służyć do prowadzenia kabli sterujących ruchem poprzecznym suwnic, a nawet kablami sterującymi zasilaniem torów jezdnych suwnic, szczególnie w przypadku zastosowania dużej ilości kabli.

Systemy szyn prądowych – to specjalne zaprojektowane systemy do zasilania elektrycznych suwnic typu E- RTG, które zastępują suwnice RTG z silnikami spalinowymi. Najnowszy system Drive-In (wjezdny) jest w pełni zautomatyzowany i nie zawiera żadnych podzespołów pneumatycznych czy hydraulicznych; można go stosować razem z tradycyjnymi systemami typu Plug-In (wtykowe). Szynoprzewody umożliwiają dostarczanie zasilania do sterowania ruchem poprzecznym suwnic, w połączeniu z dedykowanymi systemami do przesyłu danych. Systemy szyn prądowych wysokiego napięcia instalowane w rowach kablowych dostarczają zasilanie do torów jezdnych suwnic kontenerowych STS. Systemy szyn prądowych o wysokiej wartości prądu w amperach stanowią alternatywę dla bębnów kablowych do zasilania suwnic kontenerowych STS.

System bezstykowego przesyłu energii (IPT®) – to najnowsze rozwiązania z dziedziny ładowania indukcyjnego (IPT® Charge) na potrzeby elektrycznych urządzeń portowych z napędem akumulatorowym, np. pojazdów AGV i wozów bramowych.

Systemy zabezpieczania kabliTrenchguard i CoverZip zapewniają osłonę i ochronę kabli kładzionych w rowach kablowych na nabrzeżu.